Preskočiť na hlavný obsah

Klimatický fond pre pôdu

MODULY PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE

Späť na informačný modul

Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe

Sekcia nedostupná – získať spôsobilosť

Modul Mapuj


OK Sekcia dostupná – aktualizovať spôsobilosť / otvoriť modul
_______________________________
Mapovať opatrenie
Zobraziť opatrenie

Modul Adaptuj


Sekcia nedostupná – získať spôsobilosť

Modul Regeneruj


Sekcia nedostupná – získať spôsobilosť

Modul Vráť vodu do krajiny


Sekcia nedostupná – získať spôsobilosť

Školiaci modul

Mapa KFP

MODULY NEXUS SPOLUPRÁCE

Modul – koordinácia RV a PS NEXUS


Sekcia nedostupná – upravte svoj profil

Modul pre integrované vodné a pôdne plánovanie


Sekcia nedostupná – upravte svoj profil

Modul validácie vedeckých aspektov


Sekcia nedostupná – upravte svoj profil

Modul hodnotenia vplyvu (Climate Impact Assessment)


Sekcia nedostupná – upravte svoj profil

Modul medzinárodnej spolupráce


Sekcia nedostupná – upravte svoj profil

MANAŽÉRSKE MODULY

Klimatický fond pre pôdu

Uhlíková a vodná banka – certifikačný systém

Informačný a monitorovací systém pôda

Späť na informačný modul